Началото на киното

сайт с учебна цел

Този сайт е с цел да ви запознае с киното и как е създадено то. Всички източници на информация са оставени в стр. "Източници", ако търсите допълнителна информация. Също така можете да ни позвъните на посочения телефон или да изпратите съобщение по електронната поща.

Create your website for free!